FB

Archiwum kategorii "Doniesienia terenowe"

Kamienny krzyż upamiętniający zastrzelonego kata w Jeseníku (Czechy)

20 Sep 2016, wpis dodał

Związanym z katowską profesją pomnikiem jest przechowywany dziś w Muzeum w Jeseníku kamienny krzyż wystawiony po zabójstwie (zastrzeleniu) miejscowego kata Michaela Waxmanna (more…)

Pamiątkowe krzyże w Batorowie i Międzylesiu na ziemi kłodzkiej

12 Sep 2016, wpis dodał

Wśród kamiennych krzyży odnajdziemy te, które wystawiono w średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych w wyniku reakcji prawnej na popełnione zabójstwo, a więc ugody pomiędzy sprawcą a rodziną ofiary (system kompozycyjny), ale też krzyże graniczne (more…)

Szubienica w Świnach

5 Sep 2016, wpis dodał

Dziś miejscowość Świny koło Bolkowa (woj. dolnośląskie) znana jest przede wszystkim z ruin zamku górującego nad okolicą. Niemniej jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że z jego murów lub okien dawni właściciele warowni widzieli szubienicę (more…)

Krzyż aptekarza

27 Aug 2016, wpis dodał

W niemieckiej miejscowości Buchen leżącej w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, znajduje się kamienny krzyż z rytem przedstawiającym naczynie na olejek lub maść (more…)

Próba lokalizacji szubienicy w Świebodzicach

24 Aug 2016, wpis dodał

W dniu 20 sierpnia 2016 r. członkowie Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa, we współpracy z miejscowymi miłośnikami miasta Świebodzice podjęli próbę zlokalizowania reliktów dawnej szubienicy (more…)

Szubienica w Złotoryi raz jeszcze

31 Jul 2016, wpis dodał

Dodatkowe informacje oraz zdjęcia z lipcowych badań szubienicy w Złotoryi można przeczytać i obejrzeć pod poniższym linkiem (more…)

Kolejne badania archeologiczne szubienicy w Złotoryi

26 Jul 2016, wpis dodał

W czerwcu 2015 r. podczas wstępnego sondażu archeologicznego w Złotoryi (woj. dolnośląskie) został namierzony fundament szubienicy (zob. tutaj). W lipcu 2016 r. badania na tym dawnym placu kaźni były kontynuowane, pod kierunkiem dr Pawła Dumy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego (more…)

Kamienna kapliczka w Milęcicach

30 Jun 2016, wpis dodał

Pan Tomasz Karpiszyn z Lwówka Śląskiego powiadomił mnie telefonicznie o kamiennej kapliczce leżącej przy ogrodzeniu jednej z posesji w Milęcicach – wiosce nieopodal Lubomierza (more…)

Spotkanie Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa na ziemi kłodzkiej

12 Jun 2016, wpis dodał

W dniach 3-5 czerwca 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa, tym razem w miejscowości Lewin Kłodzki w urokliwym ośrodku „Zamek na Wzgórzu” (more…)

Nowy kamienny krzyż

6 Jun 2016, wpis dodał

Jak poinformował historyk Bartłomiej Nowak, w miejscowości Jarosław (gm. Udanin, pow. Środa Śląska) podczas remontu muru przykościelnego w listopadzie 2015 r. od strony północnej, w fundamencie muru natrafiono na fragment granitowego kamiennego krzyża (more…)