FB

W ostatnich dniach otrzymaliśmy informację o inwestycji budowlanej planowanej w rejonie stanowiska archeologicznego badanego w 2014 r. W jego obrębie odkryte zostały relikty szubienicy funkcjonującej po rozebraniu konstrukcji stojącej wcześniej na Wzgórzu Kościuszki. Ta budowla miała stać w latach 1779-1836. W trackie prac nie rozpoznano jednak całego stanowiska i pojawiło się realne zagrożenie jego zniszczenia. Inwestor bez powiadomienia odpowiednich służb przystąpił do wycinki drzewostanu znajdującego się w jego obrębie. Obecne zmiany prawne zdjęły z właściciela obowiązek powiadamiania o podobnym postępowaniu, jednak nie zmieniły ścieżki w przypadku terenów objętych ochroną konserwatorską. W związku z tym jeleniogórski konserwator zawiadomił o sprawie prokuraturę a samą wycinkę udało się powstrzymać także dzięki mieszkańcom pobliskiego osiedla. Więcej informacji pod tym linkiem

Nadesłał: Paweł Duma