FB

Pod Opolem w miejscowości Żelazna (pow. opolski, gm. Dąbrowa) znajduje się ciekawy kamienny krzyż. Jego niezwykłość bierze się niewątpliwie od rytów, które na nim uwieczniono. Jest to kusza i wylatujący z niej bełt. Samo przedstawienie kuszy na kamiennym krzyżu nie jest niczym nowym, podobnie jak pociski do niej, jednak w przypadku zabytku z Żelazna został on uwidoczniony tak, jakby chciano pokazać go w ruchu. Obiekt posadowiony został pod sosną na dziedzińcu miejscowego zakładu przemysłowego (ul. Boczna 14a). Wymiaru rytu kuszy wynoszą: 65x48x7 cm, przy czym stopka tej broni: ø11 cm, pokrętło naciągu: 11×8 cm oraz wypuszczony bełt: 33x7x3 cm. Sam krzyż mierzy: 106x54x10 cm i wykonano go z granitu, nie posiada lewego ramienia. W literaturze przedmiotu został wymieniony po raz pierwszy bodaj w 1910 r. w opracowaniu autorstwa Ernsta von Woikowsky-Biedau, który zamieścił lokalizację, wymiary i rysunek tego obiektu. Pomimo dobrego zachowania rytów, nie jesteśmy jednak zdolni na ich podstawie do określenia chronologii broni, jej przedstawienie jest zbyt schematyczne. Do krzyża w Żelaznej (niem. Zelasno) i uwiecznionych na nim rytów możemy odnieść przedstawienia z obiektu z niemieckiej miejscowości Rosall koło Tirschenreuth w pobliżu granicy z Czechami. Na tym obiekcie pocisk z kuszy został uwieczniony w taki sposób, jakby był tkwiący już w piersi ofiary (postaci), której schematyczne przedstawienie wyryto na tym kamiennym krzyżu.