FB

Pan Tomasz Karpiszyn z Lwówka Śląskiego powiadomił mnie telefonicznie o kamiennej kapliczce leżącej przy ogrodzeniu jednej z posesji w Milęcicach – wiosce nieopodal Lubomierza. Informację udokumentował zdjęciami, przesłanymi jako MMS. Otrzymaną wiadomość sprawdziłem już w dniu następnym, czyli 23. 06. 2016 r. i w pełni ją potwierdzam.
Kapliczka wykuta w piaskowcu leży przy drodze dojazdowej do posesji, tuż pod jej ogrodzeniem. Prawdopodobnie była pierwotnie osadzona na słupie lub cokole – świadczy o tym kwadratowy w przekroju otwór w geometrycznym środku podstawy, służący (wg mnie) do montażu żelaznego trzpienia ułatwiającego zespolenie elementów kapliczki. Zatem – jak sądzę – jest to górna część zabytku. Wymiary obiektu przedstawiam na schematycznym rysunku. Litery i inne symbole, wyryte na kapliczce, są niewyraźne lub nieczytelne. Mam wrażenie, że kapliczka została przemieszczona w to miejsce z innej lokalizacji. Nie jest wyeksponowana, woda z gnijącymi resztkami roślinnymi w jej niszy przyspiesza proces niszczenia. Warto byłoby zadbać o właściwe zabezpieczenie zabytku.
Nie mam wiedzy o historii tej kapliczki. Po pobieżnej analizie dostępnej mi literatury uważam, że nie została dotychczas udokumentowana. Być może ktoś z czytających tę relację zidentyfikuje obiekt i podzieli się posiadanymi informacjami?

Jerzy Majdan
26. 06. 2016 r.