FB

W dniach 3-5 czerwca 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa, tym razem w miejscowości Lewin Kłodzki w urokliwym ośrodku „Zamek na Wzgórzu”. Podczas niego uczestnicy dotarli do kilkunastu kamiennych krzyży, np. w Batorowie, Lewinie, Porębie, Gorzanowie oraz kamiennych pręgierzy w Szczytnej i Bystrzycy Kłodzkiej. W kręgu zainteresowań uczestników i na trasie wycieczki znalazły się też ruiny zamków Szczerba i Homole, których to mogliśmy poznać historię i wyniki badań archeologicznych. Rozdano także dwa numery (32 i 33) wydawanego przez SOiBZP periodyku „Pomniki Dawnego Prawa”.

Spis treści numeru 32

Spis treści numeru 33

Podczas spotkania można było wysłuchać również interesujących prelekcji o zabytkach prawa w Hesji (Niemcy), o seryjnym mordercy z Ziębic i akcjach poszukiwawczych kamiennych krzyży i płyt z rytem krzyża na terenie Czech. W zjeździe uczestniczyli także członkowie Stowarzyszenia i goście z Republiki Czeskiej.