FB

Jak poinformował historyk Bartłomiej Nowak, w miejscowości Jarosław (gm. Udanin, pow. Środa Śląska) podczas remontu muru przykościelnego w listopadzie 2015 r. od strony północnej, w fundamencie muru natrafiono na fragment granitowego kamiennego krzyża. Zachowały się jedynie same ramiona i część trzonu, o wymiarach: szerokość 44 cm, grubość 15 cm, długość od strony złamanego ramiona 22 cm. Krzyż zostanie wmontowany w mur kościelny od strony południowej, po lewej stronie bramy wejściowej. Najpewniej jest to dawny krzyż nagrobny, który wmurowano jako niepotrzebny w ławę fundamentową wspomnianego wyżej muru, wykorzystując go jako materiał budowlany, co w wielu śląskich przypadkach nie jest odosobnione. Inny kamienny krzyż w Jarosławiu został wmontowany poziomo w partii fundamentowej w innej części ogrodzenia otaczającego miejscową świątynię.