FB

[Od Redakcji]. W opublikowanym w 2012 r. materiale zwróciliśmy uwagę na niewłaściwe oznakowanie zabytkowego kamiennego krzyża. Jak widać po zdjęciach i treści poniższej notatki nic się nie zmieniło, szczególnie, że wówczas usunięto (odkręcono) tabliczkę – zob. tutaj

„W Rokitkach (pow. legnicki) jakiś niefrasobliwy (delikatnie mówiąc!) „opiekun zabytków” przytwierdził tabliczkę informacyjną wkrętami wprost do krzyża stojącego przy ulicy Szkolnej. Ów lekkomyślny posiadacz wiertarki udarowej nie tylko uszkodził krzyż, ale też zasłonił znajdujący się na nim dość nietypowy ryt (prawdopodobnie łopaty)”.

Nadesłał: Witold Komorowski