FB

Na interesujący obiekt można natknąć się zarówno indywidualnie podróżując i eksplorując, jak i śledząc poczynania innych pasjonatów i miłośników regionu. Jednym z takich obiektów, na którego zwróciłem szczególną uwagę, jest kamienny obelisk znajdujący się w Nowych Rochowicach koło Bolkowa. Sfotografowany w 2014 roku przez użytkownika portalu Hydral (www.dolny-slask.org.pl) Bartłomieja Kosińskiego, kształtem przypomina krzyż kamienny pozbawiony obu ramion.

Nowe Rochowice to niewielka miejscowość położona w powiecie jaworskim, w gminie Bolków. Nie była wymieniana w wykazach zabytków dawnego prawa. Według przekazanej mi przez odkrywcę relacji mieszkańca opisywany obiekt został kilka lat temu znaleziony podczas budowy wiaty przystanku autobusowego, przy której obecnie stoi. Wykonany z granitu, jego wymiary wynoszą 181x51x18 cm. Na wysokości 108cm widoczne jest zagłębienie, prawdopodobnie ślad po dawnym wykorzystaniu jako element ogrodzenia.

Obecnie obiekt stoi przy skrzyżowaniu dróg, ok. 150 m na północny-wschód od pierwszych zabudowań Nowych Rochowic i w takiej samej odległości na północny-zachód od dawnego dworu. W jego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się drewniany krzyż i wspomniany przystanek autobusowy.

Nadesłał: Antoni Miziołek