FB

Miejscowość Slavkov znana jest głównie z dawnej nazwy Austerlitz i bitwy do jakiej doszło tutaj dnia 2 grudnia 1805 r. W drugiej połowie kwietnia 2016 r. przeprowadzone zostały w miejscu dawnej szubienicy badania archeologiczne pod kierunkiem prof. Josefa Ungera z Brna. Podczas nich zostały odkryte wewnątrz szubienicy kości ludzkie, należące najpewniej do kilkunastu skazańców straconych na tym placu kaźni. Odsłonięto również negatyw po fundamentach murowanej, czworokątnej szubienicy, o długości boków około 6 metrów i ich grubości 90 cm. Odkryte szczątki zostały odsłonięte nie w układzie anatomicznym. Najpewniej kat lub jego pachołek wrzucał kości co jakiś czas do wnętrza obiektu. W jednym miejscu odkryto również osiem czaszek, jak również nieliczne fragmenty ceramiki. Źródła historyczne potwierdzają wykonanie tutaj kilkanastu egzekucji, jak np. w 1731 r., kiedy powieszono na slavkovskiej szubienicy dwóch Żydów. W przyszłości ma zostać doprowadzona tutaj ścieżka turystyczna, a relikty szubienicy mogą stać się kolejną atrakcją w regionie.