FB

Jednym z wyjątkowych zabytków miasta Konina (woj. wielkopolskie) jest kamienny krzyż wykonany z piaskowca, wmurowany w północnej skarpie kościoła farnego p.w. św. Bartłomieja (ulica Kościelna 1). Wyglądem niczym nie różni się od powszechnie spotykanych kamiennych krzyży z Dolnego Śląska, jednakże najprawdopodobniej jest to jeden z kamieni milowych wskazujących drogę z Kruszwicy do Kalisza lub dawny krzyż nagrobny. Przeglądając powszechnie dostępną literaturę odnajdujemy wiele sprzecznych informacji na temat tego obiektu. Jedni piszą, że jest to krzyż przydrożny, inni że związany z dawnym prawem, tzw. pojednania. Być może zabytek ten wspomagał romańskie kamienie drogowe, takie jak niezwykle cenny “znak drogowy” w Koninie pochodzący najpewniej z 1151 roku. Niestety – szczegółów nie znamy.

Nadesłał: Adam Pala