FB

Poniżej kościoła, w środku miejscowości, znajduje się interesujący kamienny, piaskowcowy krzyż o wymiarach – 97x73x26 cm, który zdobi napis:
1591 d. 8. Mai
wart hier durch Caspar v. Girsdorf
im Streit beim Kegelspiel
erschlagen Balthasar Wolf
Stadtschreiber zu Ostritz

Poniżej niego uwidoczniono domniemane narzędzie zbrodni sztylet lub nóż. Napis jak i przedstawienie broni, jak uważają badacze zostały wykonane później niż sam krzyż. Napis na krzyżu informuje bowiem, że 8 dnia maja 1591 r., w czasie kłótni zabity został Balthasar Wolf miejski pisarz z Ostriz, a sprawcą miał być Caspar von Girsdorf. Niemniej jednak do zabójstwa miała posłużyć broń opisywana jako maczuga lub inna broń obuchowa – morgernstern, którą przedstawiono na epitafium Balthasara Wolfa znajdującym się obecnie na terenie przykościelnym. Jest to jeden z niewielu przykładów, kiedy kamienny krzyż możemy powiązać z innym obiektem. Płyta nagrobna wmontowana jest obok innych w mur otaczający teren przykościelny. Jest już mocno zniszczona, ale uwidoczniono na niej scenę zabójstwa, do jakiej doszło w 1591 r.