FB

Gföhl (Austria)
Na obszarze Waldviertel znajduje się wiele pozostałości murowanych szubienic, na dawnych miejscach straceń. Na tej właśnie podstawie teren ten został wytypowany do badań archeologicznych. Miejscowość Gföhl leży na obszarze Dolnej Austrii, w powiecie Krems-Land. Podczas prac wykopaliskowych w miejscu określanym jako „Galgenriedl” odnaleziono resztki murów dawnej szubienicy oraz kości ludzkie. Stanowisko zostało wybrane nie przypadkowo. Dotychczas zebrany materiał źródłowy poświadcza wykonanych tutaj 11 egzekucji. Oprócz luźnych kości ludzkich, np. fragmentów czaszek odkryto trzy kompletne szkielety ludzkie. Badania będą kontynuowane w 2016 r., a wraz z rezultatami badań antropologicznych i historycznych wyniki zostaną zaprezentowane na wystawie w 2017 r.

Więcej informacji dla osób znających język niemiecki pod tym linkiem

Angermünde (Niemcy)

W miejscowości Angermünde leżącej na północ od Berlina, w czerwcu 2015 r. podczas prac ziemnych odnaleziony został na głębokości 1,25 metra szkielet ludzki. Miejsce, gdzie dokonano odkrycia znajduje się w sąsiedztwie dawnej Góry Szubienicznej (niem. Galgenberg). Szczątki nie były złożone w trumnie, ale orientowano je na osi północ-południe. Po dokładnej analizie odnalezionego szkieletu badacze z Berlina doszli do wniosku, że chodzi tutaj o osobę ściętą najpewniej mieczem. Zadany cios przeszedł przy szóstym kręgu. Osoba stracona to mężczyzna w szacunkowym wieku 27-30 lat i wzroście 177 (+/-4) cm. Niestety materiał źródłowy milczy na temat egzekucji mieczem w tym mieście. Dodatkowo w grobie odnaleziono fragmenty średniowiecznej ceramiki.

Więcej informacji dla osób znających język niemiecki na załączonym skanie. Oryginał został opublikowany w „Angermünder Heimatkalender“, 2016, s. 42-43.

Angermunde