FB

W miejscowości Česká Metuje (niem. Böhmisch Matha) po lewej stronie drogi do Polic nad Metují czyli po północnej stronie drogi do tego miasteczka, a około 100 metrów przed tabliczką z nazwą miejscowości. Z jednej strony obiektu znajduje się słabo już dziś czytelny i trudny do interpretacji napis w j. czeskim: ZDE TELO ODNATO ZEMIJ ANNO MCCCCCI 10 LEDA ELIAS JAN SYN ZA ZAPLATU JI DATA ODPOCIJE V POKOJI. Z drugiej strony krzyża została wyryta postać ludzka z profilu z wyciągniętą lewą dłonią, która jak dokładnie policzymy ma sześć palców. Obok niej uwieczniono siekierę (względnie topór), a postać jakby uciekała przed nią. Krzyż ten wiązany jest z opowieścią o grobie szwedzkiego żołnierza z okresu wojny trzydziestoletniej, chociaż data na krzyżu 1501 stanowczo temu zaprzecza. Według innej obiekt wystawiono w wyniku jakiegoś, bliżej nieokreślonego zabójstwa. Sam krzyż wykonany z piaskowca mierzy 100x122x38 cm.

Powyższy wpis jest pierwszym z powstającego cyklu artykułów, które będą publikowane pod hasłem “Ryty na kamiennych krzyżach”. W zamyśle w serii tej będą prezentowane kamienne krzyże ze zdobiącymi je niezwykłymi, niepowtarzalnymi, a przede wszystkim interesującymi rytami pochodzące głównie z terenów Niemiec, Czech oraz Polski (Śląska). Podjęta zostanie w miarę możliwości próba ich interpretacji lub przedstawienia analogicznych rytów i znaków.