FB

Interesujące zgrupowanie 14 kamiennych krzyży znajduje się w miejscowości Reicholzheim (opisywane też pod miejscowością Wertheim) w Badenii Wirtembergii. Wmontowano je w mur przy drodze z Wertheim do Bronnbach. Ponoć krzyże wzmiankowano już w 1494 r. Obok nich znajduje się kapliczka z 1722 r. Jest to jedno z większych skupisk tego typu obiektów w Niemczech. Wykonano je z czerwonego piaskowca. Szczegółowo zostały opisane w monografii autorstwa Bernharda Loscha o kamiennych krzyżach w Badenii Wirtembergii (oryginalny tytuł: Steinkreuze in Baden-Württemberg, Stuttgart 1981, s. 114-115). Jak sugeruje Losch badacze nie są zgodni, jakie jest pierwotne przeznaczenie tychże obiektów. Czy zaliczyć je do obiektów związanych z dawnym prawodawstwem lub są to krzyże pamiątkowe albo nagrobne. Według przekazów miały one pochodzić z byłego cmentarza w miejscowości Bronnbach. Na ośmiu krzyżach znajdują się ryty. Nie wszystkie zachowały się jednak w dobrym stanie, więc trudno jednoznacznie je zinterpretować. Wśród rytów znajdziemy miecze, sztylety, włócznię, lilię, kulę, przedstawienie interpretowane jako młotek lub kuszę oraz przedmiot przypominający osękę używaną podczas łowienia ryb, zakończoną hakiem.