FB

Turów leży przy trasie z Wrocławia do Strzelina w gminie Żórawina. W miejscowości należy zwrócić uwagę na gotycki kościół parafialny wybudowany na pagórku. Wymieniany jest już w 1265 r. miejscowy proboszcz, który przekazuje teren przylegający do kościoła w celu lokacji na prawie niemieckim. Należy też wspomnieć, że miejscowość do 1810 r. była własnością joannitów.

Na uwagę zasługuje płyta leżąca na terenie przykościelnym (na prawo od wejścia). Przez długie lata służyła jako płyta chodnikowa przed wejściem do wspomnianego wyżej kościoła p.w. Narodzenia NMP. Zapewne podczas remontu przeprowadzonego w ostatnich latach (dokładna data nie jest znana), została wyciągnięta i dziś rozbita leży w pobliżu. Obecnie jej wymiary wynoszą: 253 x 130/135 x 10 cm. Sam wklęsły ryt krzyża mierzy 125 x 80 cm. Zabytek wymaga natychmiastowego zabezpieczenia oraz przeprowadzenia prac konserwatorskich. Zanim poszczególne elementy nie ulegną rozproszeniu. Szczególnie, że porównując zdjęcia archiwalne widać, iż stan zabytku się znacznie pogorszył. Najpewniej jest to dawna płyta nagrobna, która pierwotnie mogła znajdować się wewnątrz kościoła. Wg. datacji Arkadiusza Dobrzynieckiego może ona pochodzić z przełomu XV/XVI wieku.


Literatura:
A. Dobrzyniecki, Kamienne płyty z rytem krzyża, „Przydrożne Pomniki Przeszłości”, zeszyt nr 9, czerwiec 1989, s. 17.