FB

Najpewniej jeszcze w tym roku pojawi się książka dotycząca funkcjonowania rzemiosła katowskiego na Śląsku, Górnych Łużycach i ziemi kłodzkiej od XVI do połowy XIX wieku. Autor na podstawie przeanalizowanego materiału źródłowego i literatury przedmiotu omówił m.in.: profesjonalizację katowskiego rzemiosła, kształcenie adeptów w tej profesji, infamię, przyjęcie na służbę, system wynagradzania, ubiór, jak i życie prywatne śląskich i łużyckich katów oraz ich warsztat pracy (tj. pręgierze, szubienice, szafoty, miecze katowskie, itp.). Pracę wzbogaca katalog blisko 1200 znanych z imienia i nazwiska katów. Składa się on z alfabetycznie zestawionych miejscowości z omawianego obszaru, w obrębie których w układzie chronologicznym wymieniono ujawnionych w toku badań mistrzów katowskiego rzemiosła. Wydawcą jest warszawskie Wydawnictwo DiG: http://www.dig.com.pl/index.php?s=karta&id=1053