FB

W dniach 19-22 września 2013 r. odbyło się kolejne spotkanie Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa. Tym razem uczestników gościło czeskie miasto Ołomuniec (Olomouc). Podczas dwóch objazdów terenowych sprawdzono stan blisko pięćdziesięciu kamiennych krzyży, głównie w powiecie (okresie) ołomunieckim. Unikatowym zabytkiem, który odwiedzono podczas spotkania, była XVII-wieczna płyta nagrobna w Moravskiej Třebovej ufundowana przez tamtejszego kata Lorenza Pohla (Bohla) swoim rodzicom i dzieciom. Zazwyczaj nie jest ona dostępna zwiedzającym, ponieważ umieszczono ją w lapidarium, do którego klucze należy starać się w miejscowym muzeum.

Podczas spotkania rozprowadzone zostały kolejne dwa numery (22 i 23) periodyku „Pomniki Dawnego Prawa”, którego wydawcą jest Stowarzyszenie Ochrony i Badań Zabytków Prawa.

Spis treści numeru 22

Okładka numeru 22

Spis treści numeru 23

Okładka numeru 23