FB

Wszyscy zainteresowani tematyką dawnego prawa, powinni sięgnąć do kilku nowych propozycji wydawniczych, jakie ukazały się w ostatnim czasie.

Pierwsza z nich to książka prof. Mariana Mikołajczyka, znanego i cenionego badacza m.in. dziejów sądownictwa i przestępczości w dawnej Polsce. Dzieło prof. Mikołajczyka Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI-XVIII wieku, to obszerna praca na temat procesu karnego i jego rozbudowanych aspektów na przykładzie miast Małopolski w XVI-XVIII wieku (link do fragmentu publikacji w PDF).

Druga propozycja to książka Coram iudicio. Studia z dziejów kultury prawnej w miastach późnośredniowiecznej Polski pod redakcją Agnieszki Bartoszewicz, dotyczy sądownictwa m.in. w średniowiecznym Krakowie, Starej Warszawy i Lublina (link do spisu treści publikacji w PDF).

Warto sięgnąć również po interesującą propozycję Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, nt. Motyw głowy w dawnych kulturach, pod redakcją Leszka Gardeły i Kamila Kajkowskiego. Nie dotyczy ona w całości kwestii prawnych, jednak warto zwrócić uwagę na artykuł autorstwa P. Dumy i D. Wojtuckiego, Znaczenie głowy w sądownictwie późnego średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych.

Spis treści numeru 1

Okładka numeru 1

W czerwcu ukazały się również trzy numery periodyku „Pomniki Dawnego Prawa”, zeszyt nr 19, 20 i 21, którego wydawcą jest Stowarzyszenie Ochrony i Badań Zabytków Prawa.

Spis treści numeru 19

Okładka numeru 19

Spis treści numeru 20

Okładka numeru 20

Spis treści numeru 21

Okładka numeru 21