FB

W Wigilię Bożego Narodzenia 2012 r. we wrocławskim Muzeum Archidiecezjalnym uroczyście otwarto ekspozycję słynnego (i pięknego!) obrazu Lucasa Cranacha Starszego (1472 – 1553) „Madonna pod jodłami”. Wcześniej prasa opisywała sensacyjne dzieje wywiezienia po wojnie tego dzieła z Wrocławia i perturbacje związane z jego odzyskaniem. Artysta namalował obraz w 1510 r. dla katedry wrocławskiej na zamówienie biskupa Jana Turzo (1466 – 1520) – humanisty i mecenasa. Madonna z Dzieciątkiem jest tu przedstawiona na tle górskiego krajobrazu z owymi jodłami na pierwszym planie. W głębi widać nad urwiskiem zamek, a przy prowadzącej do niego ścieżce stoją obok siebie kamienna kapliczka i krzyż w typowych, znanych nam obecnie formach. Nie wiem, czy nie jest to najstarsze przedstawienie takich obiektów, w dodatku w tej klasy dziele malarskim. Na pewno zaś świadczy o tym, że krzyże i kapliczki pokutne były wówczas bardzo charakterystycznym elementem krajobrazu śląskiego. Witold Komorowski, Wrocław