FB

Na początku września 2011 roku podczas prac rewitalizacyjnych prowadzonych w wąskim przejściu między ulicami B. Prusa i I. Krasickiego w Świebodzicach, robotnicy natrafili na ciekawy kamień znajdujący się tuż pod powierzchnią ziemi. Był to pionowy, niezdobiony słup, na którego górnej powierzchni wyryte zostały litery C i F. Obiekt ten został znaleziony w pobliżu pozostałości po średniowiecznych murach miejskich, tuż przy bramie prowadzącej na podwórze domu nr 12 przy ulicy B. Prusa.

Informacja o odkryciu ukazała się na świebodzickim portalu internetowym. Zawarto w niej przypuszczenie, że obiekt ten powstał w średniowieczu, litery C i F oznaczają łacińską nazwę miasta – Civitas Freiburg, a obiekt może być kamieniem granicznym. W jednym z komentarzy do artykułu dociekliwy internauta zwrócił uwagę na fakt, że charakterystyczny kształt wyrytych liter nie jest podobny do krojów pisma stosowanych w średniowieczu, wykazuje natomiast bardzo duże podobieństwo do tzw. kursywy angielskiej, powstałej dopiero w XVII wieku. Zaprzeczałoby to przypuszczeniu o średniowiecznym rodowodzie zabytku, a kazałoby według internauty określać czas powstania kamienia i wyrytych liter dużo później, może nawet w XIX lub XX wieku.

Aktualnie kamień został umieszczony dokładnie w punkcie znalezienia, podniesiony do poziomu nawierzchni i wbudowany w bruk. Widoczna jest tylko jego górna powierzchnia z wyrytymi literami. Niestety, jest dość słabo widoczny, stał się właściwie niepozornym, niemal niezauważalnym elementem chodnika. Ze względu jego położenie tuż przed bramą podwórza nie będzie możliwości lepszego wyeksponowania poprzez np. podniesienie ponad poziom gruntu. Planowane jest natomiast ustawienie w pobliżu tabliczki informacyjnej.

Nadesłał: Antoni Miziołek