FB

W dniu 28-03-2009r przeprowadzono akcję wydobycia i ponownego posadowienia kamiennego krzyża w Modliszowie.

Celem akcji było lepsze wyeksponowanie tego kamiennego krzyża z jednoczesnym zbadaniem i ukazaniem rytu na tym krzyżu.

Realizując te prace wykonano wykop w rozmiarach 140×100 cm i głębokości 100 cm, a następnie wydobyto krzyż.

Po oczyszczeniu powierzchni krzyża dał się zauważyć zarys rytu na tym krzyżu. Prawdopodobnie jest to ryt średniowiecznego tasaka z około XIV wieku. Górna część rytu (głowica, rękojeść i jelec) są już bardzo zatarte w wyniku erozji zlepieńca z którego wykonany jest ten krzyż.

Wymiary kamiennego krzyża-kapliczki z rytem na załączonych szkicach.

Krzyż posadowiono z przesunięciem około 0,5 m w górę skarpy (w kierunku E) i podwyższono około 50 cm.

Aktualne wymiary krzyża wynoszą:
130x58x13(17) cm. Długość całkowita 180 cm. Główka krzyża w kształcie kapliczki 47x43x13(17) cm. Płytka wnęka 38x28x5 cm.  Z boku 2 otwory 1,5×1,5×4,5 cm. U podstawy wnęki kapliczki prostokątny otwór 4,x2x2 cm. Słaby ryt tasaka dł. całk. 100 cm. Głownia 80×4,5 cm, jelec 15x2cm. Rękojeść 18×3,5 cm. Głowica eliptyczna 6×4 cm, z wydłużoną częścią.

Badania archeologiczne oraz ustawienie krzyża w Modliszowie przeprowadzili członkowie “Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa”.

Nadesłał: Stanisław Zobniów