FB

Jak wiadomo Studnica ma rekordową na Dolnym Śląsku liczbę obiektów pokutnych: 8 krzyży i 2 kapliczki. Jedyny wolnostojący krzyż w Studnicy (nie licząc XIX-wiecznego krzyża przy drodze do Miłkowic) od lat leży połamany obok masywnej kapliczki słupowej stojącej po lewej stronie szosy z Legnicy, ok. 1300 m przed kościołem (fot.1). Po jesiennych pracach polowych, na widoku znalazła się druga część trzonu krzyża z widocznym rytem dolnego fragmentu miecza (fot. 2). Obie części krzyża znajdują się obok siebie za rowem przydrożnym, na skraju pola.
Nie wiem kiedy krzyż został połamany, ale na początku lat 60. stał jeszcze nienaruszony (fot.3).

nadesłał: Witold Komorowski