FB

W dniu 12.07.2005r przebywając w Luboradzu stwierdziłem brak krzyża pokutnego (typ maltański) na terenie cmentarza przykościelnego. Dopiero pod murem cmentarnym odnalazłem fragmenty tego zabytku. Po ich zebraniu i ustawieniu w pierwotnym miejscu na cokole okazało się, że zachowane są wszystkie elementy i zabytek ten po sklejeniu będzie mógł być uratowany. Poprosiłem mieszkańców o sklejenie tego krzyża.
Należy nadmienić, że obiekt ten był już poprzednio połamany i łączony cementem. Niestety teraz wymaga ponownego klejenia.

Nadesłał: Stanisław Zobniów