FB

Kamienny krzyż leżący (czasem stojący-ostatnio w 1994 roku) “od zawsze” przy polnej drodze do Mieczkowa, w odległości około pół kilometra na północny-zachód od drogi z Osieka do Wichrowa został jesienią 2001 roku z inicjatywy miejscowego proboszcza przeniesiony do Wichrowa koło Kostomłotów. Obiekt po przetransportowaniu przez lokalnego kamieniarza został oczyszczony, ubytki w kamieniu uzupełniono, a trzon dostosowano do ekspozycji krzyża na głazie, do którego pomnik został przytwierdzony. Proboszcz zatroszczył się także o odpowiednią informację dotyczącą przeznaczenia zabytku. Do krzyża przytwierdzono tabliczkę z napisem: “WICHRÓW-KRZYŻ POKUTNY Z XIV-XVI w. STAWIANY PRZEZ ZABÓJCĘ NA MIEJSCU ZBRODNI. WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW. KOMISJA OPIEKI NAD ZABYTKAMI”. Zabytek stoi na lewo od kaplicy obok muru cmentarza przykościelnego, a jego najbliższe sąsiedztwo zostało przyozdobione zielenią. Wykonany ze zlepieńca mierzy: 134x82x33 cm. Posiada doskonale widoczną dolną aureolę. Obecnie pomnik z Bogdanowa jest czwartym krzyżem w Wichrowie. Pozostałe trzy wmurowane są w wewnątrz i na zewnątrz muru otaczającego teren przykościelny. Natomiast w Wichrowie jeszcze kilkanaście lat temu istniał jeszcze jeden obiekt, który dziś jest trudny do odnalezienia. Leżał on przy drodze na skraju pola.