FB

Wstęp

“Zabytki Jurysdykcji Karnej na Śląsku” to pionierska strona prezentująca zestawienie zachowanych do dziś pomników dawnego wymiaru sprawiedliwości. Ma ona na celu przybliżyć historię tych zapomnianych zabytków archeologii prawnej, w sposób popularyzatorski wszystkim potencjalnym internautom. Koncepcja strony jest otwarta przez co chciałbym zachęcić odwiedzających do wspólnego, czynnego udziału w jej tworzeniu. Zapraszam do wysyłania tekstów, doniesień terenowych, publikacji w miarę możliwości udokumentowanych zdjęciami lub rysunkami przy użyciu formularza na stronie Współpraca. Nie muszą one dotyczyć tylko Śląska. W przyszłości powstaną również możliwości zamieszczania tekstów dotyczących obiektów z innych terenów Polski, a także i zagranicznych, z jakimi zetknęliście się Państwo w terenie, podczas wycieczek. Oczywiście odpowiem także na ewentualne pytania i wątpliwości dotyczące w/w tematyki. Byłbym wdzięczny za każde, nawet najdrobniejsze informacje dotyczące zabytków jurysdykcji karnej, tych istniejących, jak i zaginionych. Pomogą one w dalszej rozbudowie strony, jak i dadzą możliwość zapoznania się innym internautom zainteresowanych tą tematyką.

Daniel Wojtucki

Wyślij link