FB

Zamiast wstępu

spraw_siedlecin.jpgDnia 22 września 2007 roku w Siedlęcinie koło Jeleniej Góry, odbyło się zebranie założycielskie “Towarzystwa dla Badania Zabytków Dawnego Prawa”. Powstało ono przy działającej od kilkunastu lat “Fundacji Zamek Chudów”. W zebraniu tym wzięło udział 19 osób (+6 osób deklarujących chęć przynależności do Towarzystwa, które z powodów osobistych i zawodowych nie mogły bezpośrednio uczestniczyć w zebraniu założycielskim).

Podczas spotkania określono zakres działalności Towarzystwa, zasady organizowania spotkań oraz wydawania publikacji popularno – naukowych. Zakresem działalności Towarzystwa będą zabytki dawnej jurysdykcji, rozumiane w dość szerokim znaczeniu. Ustalono również, że Towarzystwo będzie miało charakter półotwarty, co oznacza, że kandydaci pragnący wstąpić do niego będą musieli wykazać się własnymi osiągnięciami w zakresie prac badawczych nad zabytkami dawnego prawa (szczegółowe informacje zostaną określone w statucie). Nad jakością wydawnictw Towarzystwa będzie czuwała “komisja naukowa” składająca się z fachowców z poszczególnych dziedzin nauki (archeologia, historia, historia sztuki).

Spośród uczestników zebrania założycielskiego wyłoniono tymczasowy Zarząd Towarzystwa w składzie:

  • Daniel Wojtucki
  • Mariusz Janikowski
  • Marcin Paternoga
  • Ryszard Czopek

Celem tymczasowego Zarządu jest przygotowanie statutu Towarzystwa, określenie zasad przyjmowania nowych członków, przygotowanie propozycji strony internetowej oraz przygotowanie regulaminu odznaki turystycznej “Zabytki Dawnego Prawa”.

Członkowie nowopowstałego Towarzystwa mieli sposobność zwiedzenia Wieży Rycerskiej w Siedlęcinie, po której oprowadzał nas kol. Andrzej Sośnierz.

Po zwiedzeniu wieży, uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację zdjęć z VIII Jarmarku Średniowiecznego, który odbył się w Chudowie w sierpniu 2007 r. (woj. śląskie pow. gliwicki gm. Gierałtowice) organizowanego przez Fundację Zamek Chudów.

Kolega Marek Kledzik z Gdańska przedstawił filmową relację z badań archeologicznych przeprowadzanych przy szubienicy w Miłkowie (woj. dolnośląskie pow. jeleniogórski, gm. Podgórzyn).

W godzinach popołudniowych kol. Andrzej Sośnierz zakończył spotkanie założycielskie, powołując do życia Towarzystwo dla Badań Zabytków Dawnego Prawa działającego przy Fundacji Zamek Chudów.

Ryszard Czopek