FB

Szubienica w Złotnikach Lubańskich

Szubienica usytuowana na wzniesieniu 348 m. n.p.m. w pobliżu drogi prowadzącej z Leśnej do wsi Złotniki Lubańskie. Miejsce to znajduje się dziś na terenie ośrodka rekreacyjno – wypoczynkowego Elektrowni “Turów”.
Obiekt zbudowano jako kamienną studnię o średnicy 600 cm i wysokości murów 350 cm, na których koronie postawiono cztery kamienne filary, które zachowały się do 2. połowy XX w. do wysokości 90-100 cm (dawniej były znacznie wyższe). Do wnętrza studni od strony północno-zachodniej prowadziło wejście o wysokości 240 cm. Również tutaj, tak jak w przypadku szubienicy w Lipie, od strony zewnętrznej zamocowany był podest egzekucyjny, który mógł także znajdować się wewnątrz szubienicy. Całość wykonano z łamanego kamienia granitowego.
Szubienica została wybudowana w 1707 roku na miejscu starszej, zapewne drewnianej XVI-wiecznej konstrukcji. Niektórzy badacze datują jej powstanie na rok 1200, jednak data ta wydaje się mało prawdopodobna. Przy wcześniejszej szubienicy 20 kwietnia 1651 roku ścięto mieczem chłopa Christopha Herbstena z Giebułtowa, a następnie jego zwłoki pochowano obok szubienicy. Oskarżono go o zabójstwo 5 lutego 1651 roku niejakiego Jakoba Neumanna z miejscowości Zacisze. Już w roku jej budowy (1707) stracono przy niej Rosinę Röselin, która zamordowała swoje dziecko. Kolejną egzekucje wykonano tutaj 16 marca 1730 roku. Powieszono wtedy na belce złotnickiej szubienicy Johanna Gottlieba Woltenberga, 20 letniego złodziejaszka i jego wspólniczkę Annę Rosinę Seiffertin. Oboje zostali przyłapani na kradzieżach.
Przeprowadzone prace wykopaliskowe w początkach XX wieku przez Edgara von Uechtritz, pana na pobliskim zamku Czocha, ujawniły we wnętrzu szubienicy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie liczne szczątki ludzkie. W latach 1971-75 za zgodą ówczesnych władz konserwatorskich obiekt został poddany kontrowersyjnej przebudowie (m.in. rozebrano kamienne filary), w wyniku nadbudowy stylizując go na średniowieczny zameczek, w którym mieści się sezonowo otwarta kawiarnia wraz z dyskoteką.