FB

Szubienica w Wojcieszowie

Szubienica została wybudowana około 1500 metrów od Wojcieszowa po wschodniej stronie drogi z Wojcieszowa do Świerzawy. Obiekt ten wielokrotnie jest opisywany na wzniesieniu Zadora (454 m n.p.m.) w rzeczywistości szubienica znajduje się na sąsiednim Trzcińcu. Nieporozumienie to powstało w wyniku zasugerowania się badaczy niemiecką nazwą Zadory – Galgenberg.
Wojcieszowski zabytek jest najlepiej zachowanym obiektem tego typu na Dolnym Śląsku. Szubienicę zbudowano z głazów granitowych jako cylindryczną studnię o średnicy wewnętrznej aż 600 cm, wysokości 300 cm i grubości ścian od 100 do 120 cm. Na koronie murów postawiono cztery kamienne filary posiadające widoczne ślady gniazd do umieszczania belek egzekucyjnych. Aktualna wysokość filarów: 320, 400, 290, 350 cm. Od strony zachodniej do wnętrza studni prowadzi wejście o rozmiarach: 230x160x120 cm.
Trudno dziś określić chronologię obiektu i historię jego użyteczności, prawdopodobnie jednak 1 grudnia 1681 roku zamierzano tutaj powiesić Gotfryda Zöllnera, oskarżonego o kradzież z włamaniem, któremu w drodze łaski karę powieszenia zamieniono na dożywotnie wygnanie z miasta. Kronika Wojcieszowa wspomina również iż “pewna panna szlacheckiego rodu została przy szubienicy napomniana”.