FB

Szubienica w Mościsku

Szubienica usytuowana po prawej stronie drogi z Mościska do wsi Grodziszcze, na wzniesieniu o nazwie Lelek (niem. Ruhberg, 277 m. n.p.m.).
Do dziś fragmentarycznie zachowały się mury cylindrycznej studni o średnicy wewnętrznej 460 cm i grubości ścian 80-85 cm, podpartej od strony północno-zachodniej skarpą. Całość wykonano z nieociosanych bloków granitu. Do wnętrza studni prawdopodobnie prowadziło wejście od strony wschodniej, a na koronie murów wznosiły się trzy filary (za czym przemawia średnica studni) o prawdopodobnej wysokości 250-300 cm, po których nie zachowały się żadne ślady. Przypuszczać można, że filary mogły być drewnianą konstrukcją postawioną na koronie studni.
Badacze nie są zgodni co do przeznaczenia tego obiektu. Mógł on pełnić rolę rycerskiej czatowni lub wieży obronnej z okresu średniowiecza, powstałej prawdopodobnie na miejscu dawnej świątyni pogańskiej. Trudności w określeniu prawdziwego przeznaczenia obiektu sprawia fakt, że obiekt w kilku pozycjach niemieckich rzeczywiście określany jest jako świątynia pogańska. Natomiast kilkanaście publikacji wiążę pozostałości tego obiektu z szubienicą. Rozstrzygnięcie tej kwestii może przynieść jedynie przeprowadzenie prac wykopaliskowych, celem ustalenia chronologii i przeznaczenia szczątków tej kamiennej budowli.