FB

Pręgierz w Bystrzycy Kłodzkiej

Na Małym Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej odnajdziemy doskonale zachowany kamienny pręgierz. Pierwotnie stał on na rynku, wpierw do 1736 r. w miejscu posadowienia pomnika św. Trójcy, a potem przetransportowano go w pobliże ratusza przy odwachu. W 1813 r. usunięto go i przeniesiono w obecne miejsce posadowienia. Obiekt został wystawiony w 1556 r., jednak wcześniej w Bystrzycy istniał pregierz drewniany, który prawdopodobnie spalił się podczas pożaru miasta. Przy dzisiejszym słupie hańby wielokrotnie wykonywano kary chłosty. Przykładowo w październiku 1571 r. wymierzono ją prostytutkom, a w 1599 złodziejowi odzieży, którego wygnano w następstwie z miasta. Bystrzycki pręgierz mierzy około 350 cm. wysokości. Osadzony został na kamiennym podeście, a jego górną część wieńczy dwuczęściowy kołnierz przykryty stożkiem. Do dziś zachowały się również matelowe kółka służące do unieruchamiania skazańca. Jednak prawdziwą ciekawostką jest napis wyryty w górnej części zabytku. Brzmi on: DEUS IMPIOS PUNIT (Bóg karze bezbożników). Jest to o tyle wyjątkowe, iż bystrzycki pręgierz jest jedynym obiektem na Śląsku, który został opatrzony w napisami. Dodatkowo na tym zabytku wyryto daty /1556/ (czas jego wzniesienia), oraz 1736 i 1813 w/w przenosin. W przeszłości obiekt wykorzystywano jako latarnię, słup do przywiązywania wozów konnych, a dopiero od około 1900 r. został uznany za zabytek. Z tej okazji prawdopodobnie otoczono go łańcuchami, które istniały jeszcze jakiś czas temu. Jesienią 2002 r. pregierz został poddany konserwacji sfinansowanej przez władze miejskie.