FB

Archiwum kategorii "Inne"

Ryty na krzyżach

18 Oct 2007, wpis dodał

Prawie połowa śląskich kamiennych krzyży posiada wyryte przeróżne narzędzia, dłuższe lub krótsze napisy, daty (często wtórne), a także maltańskie lub łacińskie krzyże. Do najczęstszych przedstawień broni na krzyżach należą miecz, nóż, kusza (more…)

Kamienie “odpoczynkowe” na Chomutovsku

3 Dec 2003, wpis dodał

Przy inwentaryzacji kamiennych krzyży zwanych “pokutnymi” na Chomutovsku, szczególnie zainteresują uważnego badacza kamienie, które laik może na pierwszy rzut oka zaklasyfikować do grupy krzyży, które są zapadnięte w ziemię po ramiona (more…)