FB

Dnia 22 lutego 2020 r. we Wrocławiu odbyło się robocze spotkanie członków SOiBZP. Tym razem uczestnicy zwiedzali zabytki dawnego prawa zachowane na terenie Wrocławia, które z racji swej dawnej rangi posiadało wiele urządzeń, za pomocą których dyscyplinowało nowożytne społeczeństwo. Członkowie wędrówkę rozpoczęli od rynku, gdzie przy kopii pręgierza, tradycyjnym miejscu spotkań wrocławian ruszyli w stronę dawnego kościoła św. Barbary. Tamże znajduje się epitafium ufundowane w 1497 r. po zabójstwie. Następnie przez Arsenał udano się do dawnego więzienia, którego budynek z genezą sięgającą średniowiecza jest atrakcją samą w sobie. W jego narożu znajdują się resztki metalowej kuny. Następnie w lapidarium Muzeum Architektury obejrzano resztki oryginalnego wrocławskiego pręgierza, który do 1945 r. zdobił rynek stolicy Dolnego Śląska. Kolejnym punktem było Muzeum Narodowe, gdzie oprócz dawnych narzędzi tortur przechowywany jest miecz, którym ścięto w Ratyzbonie w lipcu 1635 r. Hansa Ulricha Schaffgotscha, generała cesarskiego na służbie Albrechta von Wallensteina. Ostatnim punktem jednodniowego spotkania był osobliwy, drewniany kościółek w Parku Szczytnickim, przy którym stoi kamienny krzyż. Uczestnicy otrzymali również dwa nowe zeszyty

Okładka numeru 47

Spis treści numeru 47

Okładka numeru 48

Spis treści numeru 48