FB

Pod koniec marca 2020 roku podczas porządkowania terenu jednego z gospodarstw w Starych Bogaczowicach (pow. wałbrzyski) przypadkowo odnaleziono kamienny krzyż. Jest to obiekt nieznany i zapewne nigdy wcześniej nie był nieopisywany w literaturze przedmiotu, podobny do innych zabytków tego typu w okolicy, zwłaszcza do kamiennego krzyża z pobliskiego Lubiechowa. Jest to już trzeci kamienny krzyż w Starych Bogaczowicach, dotychczas w tej miejscowości znajdowały się dwa: jeden przy bramie kościoła św. Józefa Oblubieńca NMP (przeniesiony z Pietrzykowa w 1985 r.), a drugi przy ruinach kościoła św. Mikołaja.

Odkryty krzyż wykonany jest z gruboziarnistego zlepieńca i posiada pełną „aureolę”. Jego wymiary wynoszą: 126x78x26 cm, a wymiary aureoli: promień 15 cm, grubość żebra 11 cm. Ze względu na trwające obecnie prace w otoczeniu krzyża na chwilę obecną zabytek nie jest dostępny dla turystów. Krzyż został znaleziony przez właściciela posesji, który natychmiast o znalezisku poinformował Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Delegatura w Wałbrzychu, co jest godne pochwały i naśladowania. Dzięki informacji przekazanej przez służby konserwatorskie członkom Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa, możliwe było zmierzenie zabytku i sporządzenie dokumentacji fotograficznej. Planowane jest w najbliższej przyszłości ustawienie i wyeksponowanie nowo odkrytego krzyża.

Nadesłał: Antoni Miziołek