FB

W dniach 21-23.06.2019 r. w Ziębicach odbyło się kolejne spotkanie Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa. Uczestnicy sprawdzili stan kamiennych krzyży w okolicy tego miasta, jak również w niedzielne przedpołudnie zwiedzili same Ziębice i jego zabytki. Nie mogło zabraknąć wizyty w miejscowym muzeum, gdzie eksponowany jest miecz katowski, przypuszczalnie należący do kata z Niemczy. Podczas spotkania wygłoszone zostały interesujące prelekcje związane z zabytkami dawnego prawa. Wydane zostały również trzy zeszyty (nr 42-44) periodyku „Pomniki Dawnego Prawa”. Poniżej linki do pobrania okładek i spisów treści w formacie PDF.

Spis treści numeru 42

Okładka numeru 42

Spis treści numeru 43

Okładka numeru 43

Spis treści numeru 44

Okładka numeru 44