FB

Sensacją ubiegłego roku było niespodziewane odkrycie dwóch kamiennych krzyży w Nowym Kościele w pow. złotoryjskim (zob. tutaj). Krzyże znajdują się na posesji nr 48 w kamiennym murze biegnącym od ruin kościoła NMP. Okazuje się, że w październiku tego roku (2018) owe krzyże zostały zakryte – dosłownie: przy samym murze ułożono stertę worków i jakiegoś sprzętu oraz zastawiono przyczepą. Murowana wędzarnia, która być może kryje kolejny krzyż, stoi – niestety – nienaruszona…

Witold Komorowski