FB

W dniach 28-30 września 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków, tym razem w miasteczku Chojnów. Podczas niego uczestnicy sprawdzili stan kilkudziesięciu kamiennych krzyży i kapliczek, głównie w okolicach Legnicy, Prochowic i Złotoryi. W niektórych miejscowościach było ich po kilka sztuk, jak np. Słup, Rosochata, czy Studnia. W tej ostatniej wsi w sobotę 29 września 2018 r. przypadkowo został odnaleziony kolejny kamienny krzyż, który nie był znany i opisywany w dotychczas znanej literaturze przedmiotu. Odkrycie było możliwe dzięki odpadnięciu fragmentu tynku, który do tej pory skrywał tenże obiekt. Wykonany z piaskowca mierzy 105×63 cm (w przybliżeniu). Zdobi go ryt najpewniej miecza, którego wymiary wynoszą 77×22 cm (orientacyjnie). Dokładne pomiary będą możliwe dopiero po dokładnych usunięciu starego tynku. Odkrycie to pokazuje, iż w murze otaczającym miejscowy kościół filialny pw. św. Kazimierza i Matki Boskiej Ostrobramskiej, może znajdować jeszcze więcej tego typu obiektów. Może w przyszłości uda się w porozumieniu z proboszczem, miejscowymi władzami oraz służbami konserwatorskimi dokonać dalszych oględzin ogrodzenia, po zdjęciu zaprawy.

W niedzielę 30 września uczestnicy spotkania zwiedzali Chojnów i jego zabytki, w tym budynek uważany za byłą katownię. W miejscowej placówce muzealnej mogli podziwiać miecz katowski pochodzący najpewniej z końca XVII stulecia.