FB

Wiosenne miesiące br. przebiegły na kontynuacji rozpoczętych w 2017 r. badań dawnego miejsca straceń w Ivančicach koło Brna, prowadzonych pod kierunkiem prof. Josefa Ungera z Uniwersytetu Masaryka (zob. tutaj)

Podczas tegorocznych badań odsłonięto fundamenty o zadziwiającym kształcie murów dawnej szubienicy. Konstrukcja ta wskazuje, że dwa słupy podtrzymujące belki egzekucyjne znajdowały się jedynie po bokach. Szubienice o takich kształtach zachowały się m.in. w Austrii. Podczas eksploracji odkryto luźny materiał kostny należący do przynajmniej 10 skazańców straconych na tym placu kaźni, ceramikę i monetę – srebrny fenig z 1631 r. zachowany w bardzo dobrym stanie. Badacze w obrębie fundamentów odsłonili także dawne doły posłupowe, zapewne po starszej, drewnianej konstrukcji, która stała w tym miejscu. Co ciekawe w partii fundamentowej znalazły się luźne kości wymieszane z zaprawą, które trafiły do niej przypuszczalnie podczas wznoszenia kamiennej szubienicy w miejscu drewnianej. Częściowo zniszczony fundament mierzy 7×4 metry. Szubienica ta była zaznaczana na dawnych mapach wojskowych, a z wzniesienia, gdzie stała i dziś rozpościera się wspaniały widok na miasto i okolicę.

Po zakończeniu badań odsłonięte relikty zostaną przekazane miejscowym władzom, a te planują je zabezpieczyć i wyeksponować jako atrakcję turystyczną tej części Moraw. Dodać należy, że w ostatnich latach odkryte zostały w regionie inne czworokątne relikty szubienic, a mianowicie w Tišnově i Slavkove u Brna, znanym bardziej jako Austerlitz za sprawą wygranej przez Napoleona bitwy w grudniu 1805 roku.