FB

Kamienny krzyż z Muchoboru Wielkiego (obecnie w granicach Wrocławia), wzmiankowany już w 1812 r. przez K.Tb. Heinzego, znajdował się w swojej pierwotnej lokalizacji do roku 1976. Wtedy to uległ uszkodzeniu: został przewrócony i złamany, a dolna część jego trzonu zaginęła. W celu zapewnienia ochrony górna część krzyża została przewieziona do Parku Szczytnickiego we Wrocławiu i umieszczona na terenie kościółka św. Jana Nepomucena, ogrodzonym wysokim płotem, zamykanym w ciągu tygodnia i otwieranym jedynie w niedziele i święta w okresie letnim.

Drewnianą świątynię pw. św. Jana Nepomucena sprowadzono do Wrocławia ze Starego Koźla na Górnym Śląsku. W roku 1913 została ona rozebrana, przewieziona na Tereny Wystawowe koło Hali Stulecia, gdzie po ponownym złożeniu z elementów była prezentowana jako eksponat na wystawie sztuki cmentarnej.

Pogarszający się stan drewnianego kościółka w ostatnich latach skłonił Zarząd Zieleni Miejskiej do decyzji o jego remoncie. Od 2014 r. wrocławska firma Epartner.pl prowadzi prace rewitalizacyjne obiektu. Ostatni etap remontu rozpoczął się 23 sierpnia 2017 r. Obejmuje on prace wykończeniowe wnętrz i wieży zabytkowego kościółka, a także zmianę otoczenia obiektu. Pod koniec 2017 r. rozebrany został  wspomniany drewniany płot otaczający przestrzeń przy świątyni. Powstał on w latach 70. XX w. w celu ochrony kościoła, ale zdaniem Agaty Chmielowskiej, miejskiego konserwatora, zaburzał on obieg powietrza i powodował zawilgocenie drewnianych elementów konstrukcji kościoła[1. http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,22853772,konczy-sie-remont-kosciola-w-parku-szczytnickim-zyskal-nowy.html (dostęp: 5.04.2018)].

Podczas prac prowadzonych przy kościele i w jego otoczeniu zabezpieczony i objęty opieką został również kamienny krzyż. Po rozbiórce ogrodzenia krzyż został przesunięty ok. metr w kierunku kościoła i obecnie stoi na wysepce przy skrzyżowaniu ścieżek. Obok krzyża postawiono kamień z przymocowaną tabliczką informacyjną. Aktualnie trwają ostatnie prace w otoczeniu krzyża. Zamontowano nowe ławki, kosze na śmieci, zainstalowany został również monitoring i nocna iluminacja kościółka. Teren z pewnością będzie lepiej dostępny dla turystów, nie wiadomo jednak jak ta zmiana wpłynie na bezpieczeństwo zabytków.

Nadesłał: Antoni Miziołek