FB

W miesięczniku internetowym „Na Szlaku” (numer ze stycznia 2018 r.) zamieszczono artykuł z wykazem ponad 50 kamiennych monolitycznych kapliczek słupowych z Dolnego Śląska (link do publikacji w PDF tutaj). Kapliczki te są często choć niezbyt ściśle określane jako „pokutne” bądź „pojednania” – te i inne hipotezy dotyczące ich pochodzenia krótko omówiono we wstępie artykułu. Dla każdej podano krótki opis i lokalizację, precyzując położenie przez współrzędne GPS.

Pełny tekst tego artykułu jest dostępny również pod adresem http://kamienne-krzyze.dwspit.pl/ w zakładce „Krzyże”. Tam też można znaleźć zdjęcia wszystkich obiektów zamieszczone w elektronicznej wersji książki „Kamienne krzyże i kapliczki na Dolnym Śląsku” i w „Uzupełnieniach 2017”.

Nadesłał: Witold Komorowski