FB

W październiku pod kierunkiem prof. Josefa Ungera były prowadzone badania archeologiczne na dawnym miejscu straceń w Ivančicach koło Brna (Czechy). W typowanym miejscu, gdzie do dziś zachował się uszkodzony kamienny krzyż z wymownym napisem „Na pamiątkę” odsłonięto fragment murów czworokątnej szubienicy. Odkryta część wskazuje, iż fundament mógł mierzyć 6×6 m, przy grubości wynoszącej 60 cm. Dotychczas odnaleziono również znaczną ilość kości ludzkich i zwierzęcych, ceramikę oraz nieliczne przedmioty metalowe. Obiekt był doskonale widoczny z miasta, zaznaczano go też na mapach wojskowych z drugiej połowy XVIII w. Wykonano tutaj wiele wyroków śmierci, m.in. w 1721 r. stracono tutaj jakiegoś Żyda, który został ścięty, a jego ciało położono na kole egzekucyjnym obok szubienicy. Miejscowość znana jest też z przeprowadzonej tutaj „egzekucji” powracającego, szkodzącego zmarłego w 1617 r. Badania będą kontynuowane najpewniej wiosną 2018 r.