FB

Nakładem Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa ukazała się nowa publikacja, tym razem o pręgierzach w Czechach i na Morawach. Jej autor Ivan Vokáč, badacz zabytków dawnego prawa, wieloletni członek SOiBZP, w przystępny sposób stara się przybliżyć podstawowe informacje o tych zabytkach, zarówno istniejących, jak i zaginionych. Atutem omawianej publikacji jest obszerny katalog, ilustrowany wieloma fotografiami ukazującymi obecny stan zachowania danego pręgierza, jak i nierzadko jego przedstawienie archiwalne. W katalogu znajdziemy również podstawowe informacje o opisywanym zabytku, rozmiary, formę w jakiej go wykonano, jak i wybrane dane z jego historii, w tym o karach przy nim wykonanych. Jeden z rozdziałów dotyczy również różnych obiektów, które dotychczas uważano błędnie za pręgierze. Ma on na celu sprostowanie i wykluczenie z grupy zabytków dawnego prawa, te pomniki, które pręgierzami nigdy nie były. Monografia liczy 226 stron.

Monografia czeskich i morawskich pręgierzy