FB

W ostatnich dniach została wydana obszerna monografia (ponad 700 stron) dotycząca kamiennych krzyży na Śląsku i regionach przyległychD. Wojtucki, S. Zobniów, Kamienne krzyże na Śląsku, Górnych Łużycach i ziemi kłodzkiej, Wrocław 2017 (Oficyna Wydawnicza ATUT). Praca ta składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje przedstawienie stanu badań nad tymi interesującymi zabytkami, począwszy od prawa zwyczajowego, poprzez obiekty graniczne, sądowe, ochronne czy wypełniające funkcje sacrum na dawnych miejscach straceń. Druga to obszerny i dokładny katalog obiektów istniejących, jak i zaginionych na terenach Śląska, Górnych Łużyc i ziemi kłodzkiej pochodzących głównie z okresu późnego średniowiecza po czasy nowożytne. Całość została uzupełniona o ok. 1100 zdjęć obiektów istniejących, jak i zaginionych, ich rysunków, reprodukcji map, dokumentów archiwalnych. Druk publikacji został sfinansowany przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej recenzentami byli prof. dr hab. Mateusz Goliński (Uniwersytet Wrocławski) oraz dr hab. Andrzej Szymański prof. Uniwersytetu Opolskiego. Niebawem w sprzedaży w księgarniach stacjonarnych, jak i internetowych.

Aktualizacja z dn. 27 września: od wydawcy – jeszcze ciepły link, pod którym można nabyć publikację

Okładka  Recenzja

 Spis treści  Spis treści cd.