FB

Elementy pochodzące najpewniej z dwóch kamiennych krzyży, znajdujące się od 1982 r. w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu zostały ostatnio sklejone. Chodzi tutaj o pozostałości obiektu z miejscowości Kruszyn, który jeszcze w 1979 r. stał koło tej miejscowości. Wówczas też podczas prac polowych został poważnie uszkodzony. W 1981 r. odnaleziono dolną część trzonu i górną część innego (nieznanego wcześniej) krzyża, a w maju 1982 r. pozostałości te przeniesiono do wspomnianej wyżej jednostki muzealnej celem zabezpieczenia. Pod tym linkiem znajduje się zdjęcie obiektu, który poddano latem w 2017 r. renowacji. Niebawem kolejne informacje i fotografie.