FB

W dniach 9-11 czerwca 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa, tym razem w Strzelinie (woj. dolnośląskie). Tradycyjnie członkowie tej organizacji przybyli zarówno z różnych regionów Polski, jak i z zagranicy. W sobotę (10 czerwca) odwiedzili licznie występujące zabytki dawnego prawa (głównie kamienne krzyże, metalowe kuny i pręgierze), na północ od tego miasta, czyli w kierunku Wrocławia. Z kolei niedzielne przedpołudnie poświęcone zostało na zwiedzanie strzelińskich zabytków (stół sądowy na rynku, wieża ratusza, dawna Góra Szubieniczna), pod przewodnictwem miejscowego historyka. Podczas spotkania członkom SOiBZP rozdany został kolejny zeszyt (nr 37) periodyku „Pomniki Dawnego Prawa” (tutaj do pobrania w formacie PDF okładka i spis treści). Warto nadmienić, że jesienne spotkanie SOiBZP, planowane na drugą połowę września w okolicach Jeleniej Góry będzie dla tej organizacji jubileuszowym.  Stowarzyszenie powstało we wrześniu 2007 r. czyli obchodzić będzie wówczas 10-lecie istnienia.