FB

Nowe publikacje „Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa”

Wśród nowości wydawniczych dotyczących zabytków dawnego sądownictwa pojawiły się dwa kolejne numery (zeszyt 35 i 36) periodyku „Pomniki Dawnego Prawa”, którego wydawcą jest Stowarzyszenie Ochrony i Badań Zabytków Prawa. Można w nich znaleźć m.in. informacje o badaniach na dawnych miejscach straceń na Śląsku i w Czechach, znakach granicznych, kunach, pręgierzach, kamiennych krzyżach i innych zabytkach związanych z dawnym prawem.

Spis treści numeru 35

Spis treści numeru 36