FB

Nowy Kościół jest dużą wsią łańcuchową położoną nad Kaczawą, w powiecie złotoryjskim. Najciekawszym zabytkiem miejscowości jest ruina romańskiego kościoła Najświętszej Marii Panny z XIII wieku. Wieś ta nie była nigdy wymieniana w literaturze poświęconej pomnikom dawnego prawa, dlatego ogromną niespodzianką było natrafienie przeze mnie na dwa wcześniej nieznane i nieopisywane kamienne krzyże. Umiejscowione są w ogrodzeniu gospodarstwa, niewysokim murku stanowiącym przedłużenie ogrodzenia cmentarza przy zrujnowanym kościele.

Dwa kamienne krzyże wmurowane są obok siebie, na terenie posesji nr 48. Od drogi prowadzącej do kościoła oddziela je niewielkie podwórko i drewniane ogrodzenie. Wykonane są z piaskowca i nie posiadają inskrypcji. Krzyż lewy jest częściowo zasłonięty przez ceglaną wędzarnię. Jego wymiary wynoszą 60×72 cm i jest wysunięty przed lico muru ok. 6-19 cm. Prawy krzyż ma wymiary 52×76 cm i jest wysunięty 11 cm do przodu. Schowane między ceglaną konstrukcją i drzewem, są ledwo widoczne z drogi. Stały się widoczne najprawdopodobniej w związku z pracami porządkowymi wykonywanymi ostatnio w ich bezpośrednim otoczeniu.

Od właściciela posesji dowiedziałem się, że za ceglaną wędzarnią może znajdować się trzeci krzyż, całkowicie zasłonięty przy budowaniu konstrukcji. Niestety, na chwilę obecną nie jest możliwe potwierdzenie tej informacji.

Nadesłał: Antoni Miziołek