FB

Wśród kamiennych krzyży odnajdziemy te, które wystawiono w średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych w wyniku reakcji prawnej na popełnione zabójstwo, a więc ugody pomiędzy sprawcą a rodziną ofiary (system kompozycyjny), ale też krzyże graniczne, jurysdykcyjne, nagrobne, szczytowe, ochronne – mające strzec przed złymi mocami lub niekorzystną pogodą, jak również te, które ufundowano jako pomniki pamiątkowe po tragicznych wydarzeniach. Do tych ostatnich obiektów należy zaliczyć dwa kamienne krzyże na ziemi kłodzkiej, a mianowicie tzw. krzyż Marty koło Batorowa oraz zabytek z Międzylesia, które niestety mylnie w wielu publikacjach zaliczane są do tzw. krzyży pojednania, chociaż wystawiono je na pamiątkę po zabójstwie. Coraz częściej jednak piszący obecnie o kamiennych krzyżach dostrzegają prawdziwe przesłanki do ich wystawienia. CAŁY ARTYKUŁ DOSTĘPNY TUTAJ (format pliku PDF, 1.89 MB)