FB

W niemieckiej miejscowości Buchen leżącej w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, znajduje się kamienny krzyż z rytem przedstawiającym naczynie na olejek lub maść (niem. Selbentopf). Należy ono do unikatowego przedstawienia upamiętniającego osobę zawodowo zajmującej się aptekarstwem lub lekarza, jako symbolu ich profesji. Ryt błędnie interpretowany był jednak jako świeca lub butelka. Krzyż, a właściwie dwa krzyże stoją przy miejscowej kaplicy, przy drodze do miejscowości Walldürn. Drugi kamienny krzyż znajduje się po drugiej stronie wspomnianej kaplicy i widnieje na nim doskonale widoczne przedstawienie koła o sześciu szprychach. Nie jest to jednak pierwotne umiejscowienie obu obiektów. Dopiero w 1969 r. zostały one postawione w obecnym miejscu. Zabytek z przedstawieniem naczynia na maść mierzy 128x91x25 cm i wykonano go z piaskowca. Wysokość rytu wynosi 41 cm, szerokość 15, a sama przykrywka od naczynia mierzy 18 cm i zakończona jest kulką. Według prof. Friedricha Karla Azzoli naczynie na olejek lub maść jest atrybutem Marii Magdaleny, a jej przedstawienie z takowym przedmiotem znajduje się m.in. w Marburgu, w kościele św. Elżbiety.