FB

Na rynku wydawniczym u naszych zachodnich sąsiadów pojawiła się bogato ilustrowana, nowa pozycja o kamiennych krzyżach w Brandenburgii – „Steinkreuze und Kreuzsteine im Land Brandenburg”, Wünsdorf 2016. Zadania opracowania tego typu zabytków na tym terenie podjęli się trzej autorzy: Detlef Sommer, Karin Sommer i Günter Wetzel. Wydawcą jest Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Wünsdorf. Liczy ona 95 stron oraz wzbogaca ją wiele, głównie kolorowych fotografii. Jej atutem jest również sięgnięcie przez autorów do źródeł archiwalnych, stąd oprócz dawnych zdjęć danego krzyża, możemy zapoznać się również z reprodukcjami oryginalnych umów kompozycyjnych lub historycznych map, na których zaznaczono dany obiekt. Przyjęta konstrukcja książki czyni ją głównie katalogiem zabytków znajdujących się na sąsiadującym z granicami Polski regionem Brandenburgia. Krótki, ale treściwy wstęp ustępuje miejsca obszernemu katalogowi. Jego przemyślana konstrukcja zawiera: lokalizację, w tym koordynaty GPS, nazwę, jaką nadano danemu krzyżowi, jego formę, materiał z jakiego go wykonano, wymiary, opis obiektu, uwagi, oraz ewentualnie legendę lub podanie, które go dotyczą. Jak już wspomniano, każdy z krzyży został utrwalony na kilku fotografiach, tych współczesnych oraz ewentualnie ilustrujących stan archiwalny. Zakańcza ją bogaty wykaz wykorzystanych źródeł i literatury. Bez wątpienia powinien zaopatrzyć się w nią każdy miłośnik kamiennych krzyży, ponieważ stanowi ona najnowszy i najdokładniejszy, wykonany w nowych standardach katalog tego typu zabytków z landu Brandenburgia.