FB

Na początku lat 70-tych XX wieku w trakcie prowadzonych prac drogowych w sąsiedztwie skrzyżowania, koło domu nr 18, wykopany został kamienny krzyż stanowiący zabytek dawnego prawa karnego. W dniu 10 października 1974 r. dla zabezpieczenia leżącego i złamanego już krzyża zabrano go do Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy.  W 1985 r. zabytek został oczyszczony z zamiarem jego wyeksponowania na dziedzińcu Muzeum i wtedy ujawniono ryt miecza (lub korda). W ramach opracowanego nowego projektu aranżacji lapidarium na dziedzińcu przy Muzeum, zlecono w czwartym kwartale 2008 r. naprawę złamanego kamiennego krzyża. We wrocławskim zakładzie kamieniarskim „GŁAZ” dokonano naprawy uszkodzonego zabytku i wiosną 2009 r. obiekt zwrócony został do lapidarium Muzeum w Świdnicy. Ponieważ w międzyczasie powstała koncepcja odbudowy wieży ratuszowej kolidująca z tym projektem nowej aranżacji lapidarium, krzyż ten wraz z innymi elementami kamiennych dekoracji architektonicznych, rzeźb, nagrobków, itp. w dniu 05 maja 2010 r. zdeponowano w magazynie MZN przy ul. Łukasińskiego.

Z inicjatywy Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa, przy aprobacie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Oddział w Wałbrzychu i lokalnych władz postanowiono zwrócić kamienny krzyż do Bagieńca i posadowić w bezpośrednim sąsiedztwie jego pierwotnej lokalizacji. W dniu 28 czerwca 2014 r. w godzinach południowych krzyż przewieziono do Bagieńca. W wyznaczonym miejscu, na lekkim wzniesieniu przed budynkiem świetlicy wiejskiej (dom nr 18), posadowiono ten zabytkowy kamienny krzyż w bezpośrednim sąsiedztwie jego pierwotnej lokalizacji. Dno wykopanego dołu o wymiarach 90x80x70 cm utwardzono kamieniami i suchą zaprawą cementową oraz żwirem, a po polaniu wodą przykryto membraną zabezpieczającą. Dolną część trzonu krzyża również owinięto membraną (zabezpieczającą jednokierunkową przenikalność wody i tym samym odwadnianie powierzchni krzyża). Po wstawieniu krzyża do wykopanego dołu zabezpieczono jego trwałe pionowe ustawienie kamieniami dosypując żwir i suchą zaprawę cementową. Przód krzyża ze śladami rytu miecza lub kordu widoczny jest od strony drogi.

W akcji posadowienia tego krzyża uczestniczyli:
- Wiesław Rośkowicz – Dyrektor Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy,
- Wojciech Rośkowicz – Przedstawiciel Zarządu Spółki z o.o. IGOPAK Professional Packaging for Industry ze Świdnicy (który nieodpłatnie zapakował krzyż w Świdnicy, przewiózł go i wyładował w Bagieńcu),
- Marek Mazur – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej.
- Marian Twardowski – Portal Historyczny “Świdnica – Moje Miasto” (www.mojemiasto.swidnica.pl),
- mieszkańcy z Bagieńca,
- członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa.

Przebieg akcji przewiezienia krzyża do Bagieńca i jego posadowienia udokumentowano zdjęciami i relacjami filmowymi zamieszczonymi poniżej. Aktualne wymiary krzyża 116x70x23 cm. Długość całkowita krzyża 165 cm. Na wysokości ok 70 cm od góry widoczny ślad sklejenia krzyża po jego przypadkowym dawnym złamaniu. Na powierzchni czołowej krzyża słabo już widoczny ryt miecza lub kordu. Długość rytu 70 cm, szerokość głowni 5 cm. Zabytek wykonano z granitu. Lokalizacja GPS: 50.888713, 16.484208.

Materiał filmowy autorstwa Daniela Wojtuckiego

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=FVnOMMk10kc[/tube]

Materiał filmowy autorstwa Antoniego Miziołka

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=dVbwXj9qyXo[/tube]

Nadesłał: Stanisław Zobniów